Gap Analyza

Přemýšlíte, jak se vypořádat s novými požadavky směrnice NIS2? GAP analýza může být vaším řešením. Tento nástroj není jen základním kamenem pro vaši strategii řízení kybernetické bezpečnosti, ale také klíčovým procesem, který vám pomůže pochopit, kde vaše organizace stojí v souvislosti s požadavky NIS2. NIS2 směrnice přináší nové výzvy a požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti, Je na vás, abyste se s nimi účinně vypořádali a zajistili ochranu a bezpečnost vaší organizace.

GAP analýza poskytuje důkladný přehled o vašem současném stavu kybernetické bezpečnosti ve srovnání s požadavky NIS2. Identifikuje \“mezeru“\ , která existuje mezi vaším současným stavem a požadovaným stavem. Tím vám poskytne jasný plán toho, co je třeba udělat pro dosažení souladu s NIS2.

Nenechte se zaskočit přísnějšími požadavky na kybernetickou bezpečnost. Připravte se na NIS2 s námi. GAP analýza je prvním krokem k dosažení plné shody a zajištění bezpečnosti vaší organizace. Vyhněte se potenciálním sankcím a zabezpečte svůj podnik efektivním a strategickým způsobem s GAP analýzou. Umožní vám strategicky a efektivně zabezpečit svůj podnik a předejít tak možným sankcím.